• Home
  • All countries
  • About
  • Contact us.
 


Sponsored Links

Islamic Salat Time in Libya - أوقات الصلاة في ليبيا


Biggest cities - أكبر المدن

Ţarābulus, Ţarābulus, Libya - طرابلس, ليبيا
Bangāzī, Bangāzī, Libya - بنغازي, ليبيا
Mişrātah, Mişrātah, Libya - مصراتة, ليبيا
Ţubruq, al-Buţnān, Libya - تبرق, ليبيا
Sabhā, Sabh̨ā, Libya - سبها, ليبيا
Banī Walīd, Mişrātah, Libya - بني وليد, ليبيا
az-Zāwiyah, az-Zāwiyah, Libya - الزاوية, ليبيا
Ajdābiyā, al-Wāh̨āt, Libya - اجدابيا, ليبيا
Surt, Surt, Libya - سرت, ليبيا
al-Bayd̨a, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - البيضا, ليبياAll cities - كل المدن

Abū Kammaš, an-Nuqāţ al-H̱ums, Libya - ابو كمش, ليبيا
Abū Qurayn, Surt, Libya - ابو قرين, ليبيا
Adrī, Wādī aš-Šāţī, Libya - ادري, ليبيا
'Ain Mārah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - عين مارة, ليبيا
Ajdābiyā, al-Wāh̨āt, Libya - اجدابيا, ليبيا
al-Abyā, al-Marj, Libya - الابيا, ليبيا
al-'Assah, an-Nuqāţ al-H̱ums, Libya - العسة, ليبيا
al-'Azīziyah, al-Marqab, Libya - العزيزية, ليبيا
al-Bakkī, Marzuq, Libya - البكي, ليبيا
al-Bardī, al-Buţnān, Libya - البردي, ليبيا
al-Barkah, Gāt, Libya - البركة, ليبيا
al-Bayd̨a, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - البيضا, ليبيا
al-Buşrah, al-Marqab, Libya - البصرة, ليبيا
al-Fayāşilah, al-Jabal al-Garbī, Libya - الفياصلة, ليبيا
al-Gābah, Wādī al-H̨ayāt, Libya - الغابة, ليبيا
al-Gazzābīyah, Nālūt, Libya - الغزابية, ليبيا
al-Gijab, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - الغجب, ليبيا
al-Guraybāt, Wādī al-H̨ayāt, Libya - الغريبات, ليبيا
al-Gurayfah, Wādī al-H̨ayāt, Libya - الغريفة, ليبيا
al-H̨arṯah, az-Zāwiyah, Libya - الحرثة, ليبيا
al-H̨awāmid, Nālūt, Libya - الحوامد, ليبيا
al-Hawwārī, al-Kufrah, Libya - الهواري, ليبيا
al-H̱ums, al-Marqab, Libya - الخمص, ليبيا
al-H̨uršah, az-Zāwiyah, Libya - الحرشة, ليبيا
al-Jagbub, al-Buţnān, Libya - الجغبب, ليبيا
al-Jawf, al-Kufrah, Libya - الجوف, ليبيا
al-Jawš-aş-Şagīr, al-Jabal al-Garbī, Libya - الجوش الصغير, ليبيا
al-Jum'ah, al-Marqab, Libya - الجمعة, ليبيا
al-Jumayl, an-Nuqāţ al-H̱ums, Libya - الجميل, ليبيا
al-Kusbāt, al-Marqab, Libya - الكسبات, ليبيا
al-Labraq, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - اللبرق, ليبيا
al-Lamāmiš, al-Jabal al-Garbī, Libya - اللمامش, ليبيا
al-Mah̨jūb, Mişrātah, Libya - المحجوب, ليبيا
al-Mah̨rūqah, Wādī aš-Šāţī, Libya - الماحروقة, ليبيا
al-Majābirah, Nālūt, Libya - المجابرة, ليبيا
al-Marj, al-Marj, Libya - المرج, ليبيا
al-Qaddāh̨īyah, Surt, Libya - القداحية, ليبيا
al-Qalīl, al-Marqab, Libya - القليل, ليبيا
al-Qanāfiđ, al-Jabal al-Garbī, Libya - القنافد, ليبيا
al-Qarābūllī, al-Marqab, Libya - القرابولي, ليبيا
al-Qaţ', al-Jabal al-Garbī, Libya - القطع, ليبيا
al-Qaţrūn, Marzuq, Libya - القطرون, ليبيا
al-Qurayyir, Mişrātah, Libya - القرير, ليبيا
al-Quwāsim, al-Jabal al-Garbī, Libya - القواسم, ليبيا
al-'Urqūb, al-Jabal al-Garbī, Libya - العرقوب, ليبيا
al-'Uwayniyah, al-Jabal al-Garbī, Libya - العوينية, ليبيا
an-Nasariyah, al-Jifārah, Libya - النسرية, ليبيا
an-Nawagiyah, Bangāzī, Libya - النوغية, ليبيا
an-Nawfalīyah, Surt, Libya - النوفلية, ليبيا
as-Sawānī, al-Jifārah, Libya - السواني, ليبيا
Aš-Šawašnah, al-Wāh̨āt, Libya - الشوشنة, ليبيا
Aš-Šuwayrif, al-Jabal al-Garbī, Libya - الشويرف, ليبيا
aţ-Ţabaqah, al-Jabal al-Garbī, Libya - الطبقة, ليبيا
at-Tamīmī, Darnah, Libya - التميمي, ليبيا
aţ-Ţuwaybiyah, al-Jifārah, Libya - التويبية, ليبيا
Awbārī, Wādī al-H̨ayāt, Libya - اوباري, ليبيا
Awjilah, al-Wāh̨āt, Libya - اوجلة, ليبيا
Awlād Badr, al-Jabal al-Garbī, Libya - اولاد بدر, ليبيا
Awlād H̱alīfah, al-Jabal al-Garbī, Libya - اولاد خليفة, ليبيا
Awlād 'Īsā, al-Jabal al-Garbī, Libya - اولاد عيسا, ليبيا
Awlād Jabīr, al-Jabal al-Garbī, Libya - اولاد جبير, ليبيا
Awlād Masaūd, al-Jabal al-Garbī, Libya - اولاد مسؤود, ليبيا
Awlād Namā, al-Marqab, Libya - اولاد نما, ليبيا
Awlād Tallīs, Mişrātah, Libya - اولاد تليس, ليبيا
az-Zahrā, al-Jifārah, Libya - الزهرا, ليبيا
az-Zāwiyah, az-Zāwiyah, Libya - الزاوية, ليبيا
az-Zintān, al-Jabal al-Garbī, Libya - الزنتان, ليبيا
az-Zuwaytīnah, al-Wāh̨āt, Libya - الزويتينة, ليبيا
Badr Lībyā, al-Jabal al-Garbī, Libya - بدر ليبيا, ليبيا
Bangāzī, Bangāzī, Libya - بنغازي, ليبيا
Banī Layṯ, al-Marqab, Libya - بني ليث, ليبيا
Banī Walīd, Mişrātah, Libya - بني وليد, ليبيا
Banī Walīd Šamālī, Mişrātah, Libya - بني وليد شمالي, ليبيا
Barsīs, al-Marj, Libya - برسيس, ليبيا
Baţţah, al-Marj, Libya - بطة, ليبيا
Bin Jawwād, Surt, Libya - بن جواد, ليبيا
Birāk, Wādī aš-Šāţī, Libya - براك, ليبيا
Bi'r al-Ašhab, al-Buţnān, Libya - بئر الاشهب, ليبيا
Bi'r al-Ganam, al-Jabal al-Garbī, Libya - بئر الغنم, ليبيا
Birqan, Wādī aš-Šāţī, Libya - برقن, ليبيا
Bū Gaylān, al-Jabal al-Garbī, Libya - بو غيلان, ليبيا
Bū Maryam, al-Marj, Libya - بو مريم, ليبيا
Bū Zayyān, al-Jabal al-Garbī, Libya - بو زيان, ليبيا
Dahrā, Surt, Libya - دهرا, ليبيا
Darj, Nālūt, Libya - درج, ليبيا
Darnah, Darnah, Libya - درنة, ليبيا
Daryānah, al-Marj, Libya - دريانة, ليبيا
Faidiyah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - فئدية, ليبيا
Gadāmis, Nālūt, Libya - غدامس, ليبيا
Gadduwah, Marzuq, Libya - غدوة, ليبيا
Garyān, al-Jabal al-Garbī, Libya - غريا_ن, ليبيا
Gāt, Gāt, Libya - غات, ليبيا
H̨ārat 'Affūn, al-Kufrah, Libya - حارة عفون, ليبيا
Hūn, al-Jufrah, Libya - هون, ليبيا
Jādū, al-Jabal al-Garbī, Libya - جادو, ليبيا
Jālū, al-Wāh̨āt, Libya - جالو, ليبيا
Jardas al-'Abīd, al-Marj, Libya - جردس العبيد, ليبيا
Jardīnah, Bangāzī, Libya - جردينة, ليبيا
Jarmah, Wādī al-H̨ayāt, Libya - جرمة, ليبيا
Jiẖarrah, al-Wāh̨āt, Libya - جخرة, ليبيا
Kambūt, al-Buţnān, Libya - كمبوت, ليبيا
Karsah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - كرسة, ليبيا
Lamāyah, al-Jifārah, Libya - لماية, ليبيا
Lamlūkah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - لملوكة, ليبيا
Marādah, al-Wāh̨āt, Libya - مرادة, ليبيا
Marsā al-Burayqah, al-Wāh̨āt, Libya - مرسا البريقة, ليبيا
Marzuq, Marzuq, Libya - مرزق, ليبيا
Maslīwah, al-Wāh̨āt, Libya - مسليوة, ليبيا
Massah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - مسة, ليبيا
Maţrūbah, Darnah, Libya - مطروبة, ليبيا
Mişrātah, Mişrātah, Libya - مصراتة, ليبيا
Mizdah, al-Jabal al-Garbī, Libya - مزدة, ليبيا
Mudīriyat Maţrūbah, Darnah, Libya - مديرية مطروبة, ليبيا
Nālūt, Nālūt, Libya - نالوت, ليبيا
Nasmah, al-Jabal al-Garbī, Libya - نسمة, ليبيا
Qabīlat 'Atāyāt, Mişrātah, Libya - قبيلة عتايات, ليبيا
Qamīnis, Bangāzī, Libya - قمينس, ليبيا
Qandūlah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - قندولة, ليبيا
Qaryat al-Garbiyah, al-Jabal al-Garbī, Libya - قرية الغربية, ليبيا
Qaryat aš-Šarqiyah, al-Jabal al-Garbī, Libya - قرية الشرقية, ليبيا
Qaryat Bašīr, al-Wāh̨āt, Libya - قرية بشير, ليبيا
Qaryat Qārāt, al-Jabal al-Garbī, Libya - قرية قارات, ليبيا
Qaşr Abū Hādī, Surt, Libya - قصر ابو هادي, ليبيا
Qaşr Ah̨mad, Mişrātah, Libya - قصر احمد, ليبيا
Qaşr Bin Gaşīr, al-Marqab, Libya - قصر بن غصير, ليبيا
Qaţah, Wādī aš-Šāţī, Libya - قطة, ليبيا
Qimādah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - قمادة, ليبيا
Qurdah, Wādī aš-Šāţī, Libya - قردة, ليبيا
Ra's Ajdīr, an-Nuqāţ al-H̱ums, Libya - راس اجدير, ليبيا
Ras Lānūf, Surt, Libya - راس لانوف, ليبيا
Sabhā, Sabh̨ā, Libya - سبها, ليبيا
Şabrah, az-Zāwiyah, Libya - صبرة, ليبيا
Şabrātah, az-Zāwiyah, Libya - صبراتة, ليبيا
Šahādah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - شها_دة, ليبيا
Samnū, Sabh̨ā, Libya - سمنو, ليبيا
Sawknah, al-Jufrah, Libya - سوكنة, ليبيا
Şayyād, al-Jifārah, Libya - صياد, ليبيا
Sīdī Bū Zīnah, an-Nuqāţ al-H̱ums, Libya - سيدي بو زينة, ليبيا
Sīdī H̱alīfah, al-Marj, Libya - سيدي خليفة, ليبيا
Sīnāwan, Nālūt, Libya - سيناون, ليبيا
Suluntah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - سلنتة, ليبيا
Sulūq, Bangāzī, Libya - سلوق, ليبيا
Sūq al-'Ujaylāt, az-Zāwiyah, Libya - سوق العجيلات, ليبيا
Şurmān, az-Zāwiyah, Libya - صرمان, ليبيا
Surt, Surt, Libya - سرت, ليبيا
Sūsah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - سوسة, ليبيا
Tāknis, al-Marj, Libya - تاكنس, ليبيا
Takut, Nālūt, Libya - تكت, ليبيا
Ţalmīṯah, al-Marj, Libya - طلميثة, ليبيا
Tamūrī, al-Jabal al-Garbī, Libya - تموري, ليبيا
Tamzāwah, Wādī aš-Šāţī, Libya - تمزاوة, ليبيا
Tamzīn, Nālūt, Libya - تمزين, ليبيا
Tandimmīrah, Nālūt, Libya - تندميرة, ليبيا
Ţarābulus, Ţarābulus, Libya - طرابلس, ليبيا
Taradīyah, al-Jabal al-Garbī, Libya - تردية, ليبيا
Taragin, Marzuq, Libya - ترغن, ليبيا
Tarhūnah, al-Marqab, Libya - ترهونة, ليبيا
Tift, Nālūt, Libya - تفت, ليبيا
Tījī, Nālūt, Libya - تيجي, ليبيا
Timissān, Wādī aš-Šāţī, Libya - تمسان, ليبيا
Tmassah, Marzuq, Libya - تمسة, ليبيا
Tūbāt, al-Kufrah, Libya - توبات, ليبيا
Ţubruq, al-Buţnān, Libya - تبرق, ليبيا
Tūkrah, al-Marj, Libya - توكرة, ليبيا
Tūnīn, Nālūt, Libya - تونين, ليبيا
Udayb, al-Jabal al-Garbī, Libya - uديب, ليبيا
Ujaylāt, az-Zāwiyah, Libya - اجيلات, ليبيا
Umm al-Arānib, Marzuq, Libya - ام الارانب, ليبيا
Umm Mus'id, al-Buţnān, Libya - ام مسعد, ليبيا
Waddān, al-Jufrah, Libya - ودان, ليبيا
Wādī Harāwah, Surt, Libya - وادي هراوة, ليبيا
Wanzarīk, Wādī aš-Šāţī, Libya - ونزريك, ليبيا
Wazin, Nālūt, Libya - وزن, ليبيا
Yafrān, al-Jabal al-Garbī, Libya - يفران, ليبيا
Yawm Maţar, al-Jabal al-Garbī, Libya - يوم مطر, ليبيا
Z̨ahr-al-H̱uwayr, al-Buţnān, Libya - ظهر الخوير, ليبيا
Zalţan, an-Nuqāţ al-H̱ums, Libya - زلطان, ليبيا
Za'rārah, Nālūt, Libya - زعرارة, ليبيا
Zawīlah, Marzuq, Libya - زويلة, ليبيا
Zāwiyat Bišārah, al-Jabal al-Aẖd̨ar, Libya - زاوية بشارة, ليبيا
Zillah, al-Jufrah, Libya - زلة, ليبيا
Zīzaw, Marzuq, Libya - زيزو, ليبيا
Zuwārah, an-Nuqāţ al-H̱ums, Libya - زوارة, ليبيا
 
Get it on Google Play
Tags : Islam, Muslim, Coran, Holy Quran, Quran, Qoran, Salah, Salat, Salawat, Fajr, Shorook, Chourouk, Dhuhr, Zuhr, Asr, 3asr, Maghrib, Magrib, Moghrib, Isha, Isha'a, Prayer, Pray, Du'a, Doua, Sufi, Sajjada, Tajwid, Tajouid, Madih, Fatwa, Google Maps. اسلام, صلاة, صلوات, فجر, صبح, شروق, ظهر, عصر, مغرب, عشاء, دعاء, سجادة, تجويد, مديح, فتوى.