• Home
  • All countries
  • About
  • Contact us.
 


Sponsored Links

Islamic Salat Time in Saudi Arabia - أوقات الصلاة في العربية السعودية


Biggest cities - أكبر المدن

Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia - الرياض, العربية السعودية
Jiddah, Makkah, Saudi Arabia - جدة, العربية السعودية
Mecca, Makkah, Saudi Arabia - مكه, العربية السعودية
al-Madīnah, al-Madīnah, Saudi Arabia - المدينه, العربية السعودية
ad-Dammām, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الدمام, العربية السعودية
aţ-Ţā'īf, Makkah, Saudi Arabia - الطائف, العربية السعودية
Tabūk, Tabūk, Saudi Arabia - تبوك, العربية السعودية
H̱amīs Mušayţ, 'Asīr, Saudi Arabia - خميس مشيط, العربية السعودية
Buraydah, al-Qaşīm, Saudi Arabia - بريده, العربية السعودية
Najrān, Najrān, Saudi Arabia - نجران, العربية السعوديةAll cities - كل المدن

Abhā, 'Asīr, Saudi Arabia - ابها, العربية السعودية
Abū 'Arīs, Jīzān, Saudi Arabia - ابو عريش, العربية السعودية
Abu as-Sala', Jīzān, Saudi Arabia - ابو السلع, العربية السعودية
Ād̨am, Makkah, Saudi Arabia - ا_ضم, العربية السعودية
ad-Da'ir, Jīzān, Saudi Arabia - الدائر, العربية السعودية
ad-Dammām, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الدمام, العربية السعودية
ad-Darb, Jīzān, Saudi Arabia - الدرب, العربية السعودية
ad-Dawādimī, Riyadh, Saudi Arabia - الدوادمى, العربية السعودية
ađ-Đībiyah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الذيبيه, العربية السعودية
ad-Dilam, Riyadh, Saudi Arabia - الدلم, العربية السعودية
ad-Dir'iyah, Riyadh, Saudi Arabia - الدرعية, العربية السعودية
ad̨-D̨ubay'ah, Riyadh, Saudi Arabia - الضبيعه, العربية السعودية
'Afīf, Riyadh, Saudi Arabia - عفيف, العربية السعودية
Ah̨ad al-Masārih̨ah, Jīzān, Saudi Arabia - احد المسارحه, العربية السعودية
Ah̨ad Rafīdah, 'Asīr, Saudi Arabia - احد رفيده, العربية السعودية
al-'Aliyah wal-H̱ad̨ra', Jīzān, Saudi Arabia - العاليه والخضراء, العربية السعودية
al-'Aqiq, al-Bāh̨ah, Saudi Arabia - العقيق, العربية السعودية
al-Arţāwīyah, Riyadh, Saudi Arabia - الارطاويه, العربية السعودية
al-'Awamiyah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - العواميه, العربية السعودية
al-Awjām, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الاوجام, العربية السعودية
al-Bad', Tabūk, Saudi Arabia - البدع, العربية السعودية
al-Bada'i', al-Qaşīm, Saudi Arabia - البدائع, العربية السعودية
al-Badi' aš-Samali, Riyadh, Saudi Arabia - البديع الشمالى, العربية السعودية
al-Badi' wal-Qurfi, Jīzān, Saudi Arabia - البديع والقرفي, العربية السعودية
al-Bāh̨ah, al-Bāh̨ah, Saudi Arabia - الباحه, العربية السعودية
al-Bath̨a', aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - البطحاء, العربية السعودية
al-Baţţālīyah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - البطاليه, العربية السعودية
al-Bukayrīyah, al-Qaşīm, Saudi Arabia - البكيريه, العربية السعودية
al-Fud̨ūl, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الفضول, العربية السعودية
al-Fuwayliq, al-Qaşīm, Saudi Arabia - الفويلق, العربية السعودية
al-Gāţ, Riyadh, Saudi Arabia - الغاط, العربية السعودية
al-H̱abra, al-Qaşīm, Saudi Arabia - الخبراء, العربية السعودية
al-Hadā, Makkah, Saudi Arabia - الهدا, العربية السعودية
al-H̨adīṯah al-Qadīmah, al-Jawf, Saudi Arabia - الحديثه القديمه, العربية السعودية
al-H̱afjī, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الخفجى, العربية السعودية
al-H̨a'it, H̨ā'il, Saudi Arabia - الحائط, العربية السعودية
al-H̨anākīyah, al-Madīnah, Saudi Arabia - الحناكيه, العربية السعودية
al-H̨arīq, Riyadh, Saudi Arabia - الحريق, العربية السعودية
al-H̱arj, Riyadh, Saudi Arabia - الخرج, العربية السعودية
al-H̨awīyah, Makkah, Saudi Arabia - الحويه, العربية السعودية
al-H̨awţah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الحوطه, العربية السعودية
al-Hayāṯim, Riyadh, Saudi Arabia - الهياثم, العربية السعودية
al-H̨āyir, Riyadh, Saudi Arabia - الحاير, العربية السعودية
al-H̱ubar, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الخبر, العربية السعودية
al-Hufūf, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الهفوف, العربية السعودية
al-H̨ulaylah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الحليله, العربية السعودية
al-H̨ulwah, Riyadh, Saudi Arabia - الحلوه, العربية السعودية
al-H̱urmah, Makkah, Saudi Arabia - الخرمه, العربية السعودية
al-H̨usaynī, Jīzān, Saudi Arabia - الحسينى, العربية السعودية
al-H̱uwaylidah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الخويلديه, العربية السعودية
al-'Id̨, al-Madīnah, Saudi Arabia - العيض, العربية السعودية
al-Iṯnayn, 'Asīr, Saudi Arabia - الاثنين, العربية السعودية
al-Jafr, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الجفر, العربية السعودية
al-Jarādīyah, Jīzān, Saudi Arabia - الجراديه, العربية السعودية
al-Jārwadiyah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الجاروديه, العربية السعودية
al-Jawf, al-Jawf, Saudi Arabia - الجوف, العربية السعودية
al-Jiššah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الجشه, العربية السعودية
al-Jiššan, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الجشن, العربية السعودية
al-Jubayl, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الجبيل, العربية السعودية
al-Jubayl, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الجبيل, العربية السعودية
al-Jumūm, Makkah, Saudi Arabia - الجموم, العربية السعودية
al-Jurn, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الجرن, العربية السعودية
al-Laila, Riyadh, Saudi Arabia - ليلى, العربية السعودية
al-Layš, Makkah, Saudi Arabia - الليش, العربية السعودية
al-Mad̨āyā, Jīzān, Saudi Arabia - المضايا, العربية السعودية
al-Madīnah, al-Madīnah, Saudi Arabia - المدينه, العربية السعودية
al-Mah̨āfīr, al-Madīnah, Saudi Arabia - المحفر, العربية السعودية
al-Maẖwāh, al-Bāh̨ah, Saudi Arabia - المخواه, العربية السعودية
al-Majāridah, 'Asīr, Saudi Arabia - المجارده, العربية السعودية
al-Majma'ah, Riyadh, Saudi Arabia - المجمعه, العربية السعودية
al-Malāh̨ah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الملاحه, العربية السعودية
al-Manşūrah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - المنصوره, العربية السعودية
al-Marāh̨, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - المراح, العربية السعودية
al-Markaz, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - المركز, العربية السعودية
al-Maš'aliyah, Najrān, Saudi Arabia - المشعلية, العربية السعودية
al-Mat'an, Jīzān, Saudi Arabia - المطعن, العربية السعودية
al-Miđnab, al-Qaşīm, Saudi Arabia - المذنب, العربية السعودية
al-Mindaq, al-Bāh̨ah, Saudi Arabia - المندق, العربية السعودية
al-Mubarraz, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - المبرز, العربية السعودية
al-Munayzilah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - المنيزله, العربية السعودية
al-Muţayrifī, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - المطيرفى, العربية السعودية
al-Muwayh, Makkah, Saudi Arabia - المويه الجديد, العربية السعودية
al-Muzāh̨imīyah, Riyadh, Saudi Arabia - المزاحميه, العربية السعودية
al-Muz̨aylif, Makkah, Saudi Arabia - المظيلف, العربية السعودية
al-Qārah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - القاره, العربية السعودية
al-Qaţīf, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - القطيف, العربية السعودية
al-Qayşūmah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - القيصومه, العربية السعودية
al-Qudayh̨, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - القديح, العربية السعودية
al-Qunfuđah, Makkah, Saudi Arabia - القنفذه, العربية السعودية
al-Qurayn, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - القرين, العربية السعودية
al-Qurayyāt, al-Jawf, Saudi Arabia - القريات, العربية السعودية
al-Quway'iyah, Riyadh, Saudi Arabia - القويعيه, العربية السعودية
al-Qūz, Makkah, Saudi Arabia - القوز, العربية السعودية
al-'Ula, al-Madīnah, Saudi Arabia - العلا, العربية السعودية
al-'Ulayyah, 'Asīr, Saudi Arabia - العلاية, العربية السعودية
al-'Umran, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - العمران, العربية السعودية
al-'Uwayqilah, al-H̨udūd-aš-Šamālīyah, Saudi Arabia - العويقيله, العربية السعودية
al-'Uyaynah wa Mazar 'Ahal, Riyadh, Saudi Arabia - العيينة و مزار عها, العربية السعودية
al-'Uyun, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - العيون, العربية السعودية
al-Wajh, Tabūk, Saudi Arabia - الوجه, العربية السعودية
'Ank, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - عنك, العربية السعودية
an-Nābīyah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - النابيه, العربية السعودية
an-Nimāş, 'Asīr, Saudi Arabia - النماص, العربية السعودية
an-Nu'ayriyah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - النعيريه, العربية السعودية
Ara'ar, al-H̨udūd-aš-Šamālīyah, Saudi Arabia - عرعر, العربية السعودية
ar-Rass, al-Qaşīm, Saudi Arabia - الرس, العربية السعودية
ar-Rumaylah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الرميله, العربية السعودية
ar-Ruwayd̨ah, Riyadh, Saudi Arabia - الرويضة, العربية السعودية
aş-Şahwah, Makkah, Saudi Arabia - الصهوة البعير, العربية السعودية
as-Sullayyil, Riyadh, Saudi Arabia - السليل, العربية السعودية
aš-Šuqayrī, Jīzān, Saudi Arabia - الشقيرى, العربية السعودية
aţ-Ţā'īf, Makkah, Saudi Arabia - الطائف, العربية السعودية
aṯ-Ṯamad, al-Madīnah, Saudi Arabia - الثمد, العربية السعودية
aţ-Ţaraf, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الطرف, العربية السعودية
at-Tūbī, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - التوبى, العربية السعودية
aţ-Ţuwāl, Jīzān, Saudi Arabia - الطوال, العربية السعودية
at-Tuwayṯīr, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - التويثير, العربية السعودية
'Ayn Ibn Fuhayd, al-Qaşīm, Saudi Arabia - عين بن فهيد, العربية السعودية
az̨-Z̨abyah, Jīzān, Saudi Arabia - الظبيه, العربية السعودية
az̨-Z̨ahrān, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الظهران, العربية السعودية
az-Zulfī, Riyadh, Saudi Arabia - الزلفى, العربية السعودية
Badr, al-Madīnah, Saudi Arabia - بدر, العربية السعودية
Bah̨r Abū Sukaynah, 'Asīr, Saudi Arabia - بحر ابو سكينه, العربية السعودية
Bah̨rah, Makkah, Saudi Arabia - بحره, العربية السعودية
Baljurši, al-Bāh̨ah, Saudi Arabia - بلجرشي, العربية السعودية
Bani Ma'n, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - بني معن, العربية السعودية
Baq'a' al-Luwaymī, H̨ā'il, Saudi Arabia - بقعاء اللويمى, العربية السعودية
Bi'r Ibn Hirmas, Tabūk, Saudi Arabia - بئر بن هرماس, العربية السعودية
Biša, Jīzān, Saudi Arabia - بيش, العربية السعودية
Bīšah, 'Asīr, Saudi Arabia - بيشه, العربية السعودية
Buqayq, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - بقيق, العربية السعودية
Buraydah, al-Qaşīm, Saudi Arabia - بريده, العربية السعودية
D̨abba, Tabūk, Saudi Arabia - ضباء, العربية السعودية
Đahbān, Makkah, Saudi Arabia - ذهبان, العربية السعودية
D̨amad, Jīzān, Saudi Arabia - ضمد, العربية السعودية
D̨armā, Riyadh, Saudi Arabia - ضرما, العربية السعودية
Duẖnah, al-Qaşīm, Saudi Arabia - دخنه, العربية السعودية
Far'ah Turayb, 'Asīr, Saudi Arabia - فرعه طريب, العربية السعودية
Farasān, Jīzān, Saudi Arabia - فرسان, العربية السعودية
H̨abawnā, Najrān, Saudi Arabia - حبونا, العربية السعودية
H̨afar al-Bāţin, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - حفر البطن, العربية السعودية
H̨ā'il, H̨ā'il, Saudi Arabia - حائل, العربية السعودية
Hajrah 'Aqlat as-Saqur, al-Qaşīm, Saudi Arabia - هجرة عقلة الصقور, العربية السعودية
H̨ākimah, Jīzān, Saudi Arabia - حاكمه, العربية السعودية
H̱amīs Mušayţ, 'Asīr, Saudi Arabia - خميس مشيط, العربية السعودية
H̨aql, Tabūk, Saudi Arabia - حقل, العربية السعودية
H̨armah, Riyadh, Saudi Arabia - حرمه, العربية السعودية
H̨awţah Banī Tamīm, Riyadh, Saudi Arabia - حوطه بنى تميم, العربية السعودية
H̨awţah Sudayr, Riyadh, Saudi Arabia - حوطه سدير, العربية السعودية
H̱aybar, al-Madīnah, Saudi Arabia - خيبر, العربية السعودية
H̨āyirat as-Salam, Najrān, Saudi Arabia - حايرة السلم, العربية السعودية
H̨ayy al-Qaţţār, Riyadh, Saudi Arabia - حى القطار, العربية السعودية
H̨llat Muh̨īš, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - حله محيش, العربية السعودية
H̱ulayş, Makkah, Saudi Arabia - خليص, العربية السعودية
H̨uraymila', Riyadh, Saudi Arabia - حريملاء, العربية السعودية
'Irqah, Riyadh, Saudi Arabia - عرقه, العربية السعودية
Jiddah, Makkah, Saudi Arabia - جدة, العربية السعودية
Jīzān, Jīzān, Saudi Arabia - جيزان, العربية السعودية
Julayjilah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - جليجله, العربية السعودية
Mahd ađ-Đahab, al-Madīnah, Saudi Arabia - مهد الذهب, العربية السعودية
Marāt, Riyadh, Saudi Arabia - مرات, العربية السعودية
Maslīyah, Jīzān, Saudi Arabia - مسليه, العربية السعودية
Mastūrah, Makkah, Saudi Arabia - مستوره, العربية السعودية
Mecca, Makkah, Saudi Arabia - مكه, العربية السعودية
Mizhirah, Jīzān, Saudi Arabia - مزهره, العربية السعودية
Muh̨a'il, 'Asīr, Saudi Arabia - محائل, العربية السعودية
Mulayjah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - مليجه, العربية السعودية
Najrān, Najrān, Saudi Arabia - نجران, العربية السعودية
Qalwah, al-Bāh̨ah, Saudi Arabia - قلوه, العربية السعودية
Qaryah al-'Ulya, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - قريه العليا, العربية السعودية
Qubbah, al-Qaşīm, Saudi Arabia - قبه, العربية السعودية
Rābig, Makkah, Saudi Arabia - رابغ, العربية السعودية
Rafh̨ah, al-H̨udūd-aš-Šamālīyah, Saudi Arabia - رفحة, العربية السعودية
Rah̨īmah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - رحيمة, العربية السعودية
Ranyah, Makkah, Saudi Arabia - رنيه, العربية السعودية
Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia - الرياض, العربية السعودية
Rumāh̨, Riyadh, Saudi Arabia - رماح, العربية السعودية
Şabyā, Jīzān, Saudi Arabia - صبيا, العربية السعودية
Şafwā, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - صفوى, العربية السعودية
Sah 'Ubaydah, al-H̨udūd-aš-Šamālīyah, Saudi Arabia - ساة عبيدة, العربية السعودية
Sājir, Riyadh, Saudi Arabia - ساجر, العربية السعودية
Sakākah, al-Jawf, Saudi Arabia - سكاكة, العربية السعودية
Şāmitah, Jīzān, Saudi Arabia - صامطه, العربية السعودية
Šaqra', Riyadh, Saudi Arabia - شقراء, العربية السعودية
Šarūrah, Najrān, Saudi Arabia - شروره, العربية السعودية
Sayhāt, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - سيهات, العربية السعودية
Šinana, H̨ā'il, Saudi Arabia - الشنان, العربية السعودية
Şuwayr, al-Jawf, Saudi Arabia - صوير, العربية السعودية
Tabālah, 'Asīr, Saudi Arabia - تباله, العربية السعودية
Tabūk, Tabūk, Saudi Arabia - تبوك, العربية السعودية
Ṯādiq, Riyadh, Saudi Arabia - ثادق, العربية السعودية
Tanūmah, 'Asīr, Saudi Arabia - تنومة, العربية السعودية
Ṯaqbah, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - الثقبه, العربية السعودية
Tārūt, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - تاروت, العربية السعودية
Taṯlīš, 'Asīr, Saudi Arabia - تثليش, العربية السعودية
Tayma', Tabūk, Saudi Arabia - تيماء, العربية السعودية
Ţubarjal, al-Jawf, Saudi Arabia - طبرجل, العربية السعودية
Tumayr, Riyadh, Saudi Arabia - تمير, العربية السعودية
Turabah, Makkah, Saudi Arabia - تربه, العربية السعودية
Ţurayf, al-H̨udūd-aš-Šamālīyah, Saudi Arabia - طريف, العربية السعودية
Ṯuwal, Makkah, Saudi Arabia - ثول, العربية السعودية
Umm al-H̨ammām, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - ام الحمام, العربية السعودية
Umm as-Sāhik, aš-Šarqīyah, Saudi Arabia - ام الساهك, العربية السعودية
Umm Lajj, Tabūk, Saudi Arabia - املج, العربية السعودية
'Unayzah, al-Qaşīm, Saudi Arabia - عنيزه, العربية السعودية
'Ušayrah, Makkah, Saudi Arabia - عشيره, العربية السعودية
'Uyun al-Jiwa', al-Qaşīm, Saudi Arabia - عيون الجواء, العربية السعودية
Wādī ad-Dawāsir, Riyadh, Saudi Arabia - وادى الدواسر, العربية السعودية
Yanbu, al-Madīnah, Saudi Arabia - ينبع البحر, العربية السعودية
Z̨ahrān al-Janūb, 'Asīr, Saudi Arabia - ظهران الجنوب, العربية السعودية
 
Get it on Google Play
Tags : Islam, Muslim, Coran, Holy Quran, Quran, Qoran, Salah, Salat, Salawat, Fajr, Shorook, Chourouk, Dhuhr, Zuhr, Asr, 3asr, Maghrib, Magrib, Moghrib, Isha, Isha'a, Prayer, Pray, Du'a, Doua, Sufi, Sajjada, Tajwid, Tajouid, Madih, Fatwa, Google Maps. اسلام, صلاة, صلوات, فجر, صبح, شروق, ظهر, عصر, مغرب, عشاء, دعاء, سجادة, تجويد, مديح, فتوى.